پیشگیری از کرونا در دوران مدرسه

من معصومه حسن‌پور آموزگار پايه چهارم دبستان پسرانه شهدای صاایران شیراز هستم.

کلیپ‌های دانش آموزان من (١٢) با موضوع یک روز بدون فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره دوازده  یک روز بدون فضای مجازی کمک در پهن کردن سفره کمک در آشپزی و آماده سازی کیک نماز خواندن کشیدن نقاشی با دست ...
21 آذر 1399

کلیپ‌های دانش آموزان من (١١) با موضوع یک روز بدون فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره یازده یک روز بدون فضای مجازی خواندن کتاب برای خواهر کوچکتر مرتب کردن تخت انجام بازی‌های فکری کشیدن نقاشی با دست مرتب کردن اتاق تمیز کردن آینه قرآن خواندن ...
21 آذر 1399

کلیپ‌های دانش آموزان من (9) با موضوع یک روز بدون فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره نه یک روز بدن فضای مجازی بازی در خانه دوچرخه سواری کمک به مادر در تمیز کردن خانه کشیدن نقاشی با دست ...
21 آذر 1399