پیشگیری از کرونا در دوران مدرسه

من معصومه حسن‌پور آموزگار پايه چهارم دبستان پسرانه شهدای صاایران شیراز هستم.

کلیپ‌های دانش آموزان من (٣) با موضوع یک روز بدون فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره سه یک روز بدون فضای مجازی  کلیپ شماره دو همکاری در پهن کردن سفره و چیدن غذا در آن آبیاری گل‌ها  کشیدن نقاشی با موضوع آزاد و کرونا  کلیپ شماره یک پست با موضوع یک روز بدون فضای مجازی   ...
19 آذر 1399

کلیپ‌های دانش آموزان من (2) با موضوع یک روز بدون فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره دو یک روز بدون فضای مجازی پست یک روز به دور از فضای مجازی آب دادن به گل‌ها  نظافت منزل خواندن کتاب داستان کلیپ شماره یک ...
19 آذر 1399

کلیپ‌های دانش آموزان من در یک روز به دور از فضای مجازی در دوران قرنطینه

کلیپ شماره یک یک روز به دور از فضای مجازی دانه دادن به پرندگان ورزش و تحرک نقاشی با کمک دست کمک به مادر خواندن کتاب داستان مرتب کردن کمد لباس پست من با موضوع یک روز بدون فضای مجازی ...
19 آذر 1399